Productes de tubs de centrifugació

  • Centrifuge Tubes

    Tubs de centrifugació

    Els tubs centrífugs estan fets de polipropilè (PP), un material polimèric transparent, que s’utilitza àmpliament en investigació en biologia molecular, química clínica i bioquímica.

  • Micro Centrifuge Tubes

    Tubs de micro centrífuga

    El tub de microcentrífuga / tubs centrífugues està format per polipropilè (PP), un material de polímer transparent, que s’utilitza àmpliament en investigació en biologia molecular, química clínica i bioquímica.